Finanțări

A 2-a cerere de propuneri deschise EARASHI

EARASHI a lansat 2 cereri de propuneri deschise (februarie și septembrie 2023) pentru a selecta 10 proiecte pentru un buget total de 2 milioane de euro. Proiectele selectate (în ambele cereri de propuneri) ar trebui să abordeze una dintre provocările EARASHI 10 definite de consiliul consultativ al EARASHI.

Cererea de propuneri deschisă 1, încheiată în mai 2023, a selectat cinci proiecte și a acordat finanțare în valoare de 1 milioane EUR.

Cererea de propuneri deschisă 2 a fost lansată la 29 septembrie 2023 pentru a selecta 5 proiecte care distribuie 1 milioane EUR.

Se preconizează că durata totală a unui proiect va fi de 15-18 luni. Societățile beneficiare nu pot primi în mod individual mai mult de 200 de mii EUR. Numai întreprinderile nou-înființate și IMM-urile sunt eligibile pentru a primi o astfel de finanțare.

Vor fi dezvoltate proiecte demonstrative de C &Dcare vizează provocările EARASHI pentru a atinge nivelul de maturitate tehnologică (TRL) 7, începând cu TRL 4-5, urmând o abordare competitivă. Proiectele demonstrative vor răspunde uneia dintre provocările EARASHI 6 și vor aborda domeniul de aplicare general al EARASHI:

 • Sprijinirea industriei în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor digitale ecologice avansate (în special IA, datele și robotica)
 • Sprijinirea lucrătorilor în activitățile lor zilnice și îmbunătățirea condițiilor de muncă (siguranță, sănătate și bunăstare), ceea ce duce la o creștere a productivității
 • Adoptarea unei abordări centrate pe lucrător, luând în considerare bunăstarea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă (de exemplu, AMS și stresul), conceperea unei metodologii de gândire a mașinilor de producție, acceptarea lucrătorilor și etica
 • Vizează mașina unealta/mașina de producție/industria prelucrătoare

Condiții de eligibilitate

Se preconizează că proiectul:

 • Să fie propusă de un microconsorțiu format din cel puțin 1 de entități juridice independente (maximum 2), inclusiv exclusiv întreprinderi nou-înființate sau IMM-uri, stabilite în statele membre ale Uniunii Europene și în țările și teritoriile sale de peste mări (TTPM) și în țările asociate programului Orizont Europa
 • Implică un partener EARASHI pentru blocul de construcție ales din portofoliul de elemente constitutive.
 • Abordarea uneia dintre provocările EARASHI

Finanțare

 • Până la 200 de mii EUR pe proiect
 • 200 mii EUR max. solicitant – Numai întreprindere nou-înființată și IMM
 • Întreprindere nou-înființată:  reprezentând 100 % din bugetul total declarat al proiectului dumneavoastră
 • IMM-URI: reprezentând 70 % din bugetul total declarat al proiectului dumneavoastră

Termene

 • Deschiderea cererii de propuneri: 29/09/2023
 • Închiderea cererii de propuneri: 20/12/2023
 • Notificări către solicitanți: jumătatea lunii martie

Linkuri utile

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union, Bosnia and Herzegovina, Iceland, Israel, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Norway, Serbia, Turkey, United Kingdom
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări