Finanțări

Academia de competențe în materie de securitate cibernetică

Context

Securitatea cibernetică este o preocupare din ce în ce mai mare pentru cetățenii, întreprinderile și autoritățile publice europene: în prezent, în Europa lipsesc aproximativ 200,000 de experți în materie de securitate cibernetică. Împreună cu cetățenii calificați, UE are nevoie de un grup mai mare de specialiști în materie de securitate cibernetică pentru a proteja întreprinderile și serviciile publice din Europa și pentru a concepe soluțiile de securitate cibernetică ale viitorului. Inițiativele legislative recente, cum ar fi NIS2 și viitorul Act privind reziliența cibernetică, vor exercita o presiune și mai mare asupra întreprinderilor și autorităților publice pentru a avea acces la specialiști în securitate cibernetică. Pentru a aborda aceste provocări, Comisia Europeană a întreprins deja numeroase acțiuni, în strânsă colaborare cu actorii relevanți. Cu toate acestea, există o nevoie suplimentară de a preveni dispersarea și insuficiența acțiunilor și a resurselor.

Prin urmare, Comisia Europeană a adoptat inițiativa Academia de competențe în materie de securitate cibernetică, care va fi pusă în aplicare și de Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC) și de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA). Academia constituie un cadru european de acțiune, care oferă obiective politice și mecanisme de cooperare, pentru a integra diverse activități de învățare și formare cu scopul de a spori vizibilitatea, accesibilitatea și impactul acestora.

Domeniul

Propunerile ar trebui să vizeze numai una dintre următoarele activități (fie activitatea 1, fie activitatea 2):

  1. Se preconizează căprogramele de formare pentru IMM-uri, întreprinderile nou-înființate și sectorul public pentrupropunerile Academiei de competențe în materie de securitate cibernetică

    care abordează această activitate vor pune în aplicare noi oportunități de formare sau le vor extinde pe cele existente de succes, cu un accent special pe nevoile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și ale administrațiilor publice în domeniul securității cibernetice. Formarea propusă ar trebui să ia în considerare nevoile întreprinderilor și, în special, să faciliteze accesul IMM-urilor și al întreprinderilor nou-înființate la talentele în materie de securitate cibernetică din toate sectoarele. Pentru a asigura nivelurile ridicate de securitate cibernetică necesare pentru administrația publică digitală, cursurile de formare ar trebui să țină seama de perfecționarea, recalificarea și înțelegerea interdisciplinară a securității cibernetice pentru funcționarii publici. Se intenționează ca mai multe propuneri să fie finanțate în cadrul activității 1. Propunerile selectate în cadrul acestei activități cooperează îndeaproape cu propunerea selectată în cadrul activității 2.

  2. Academiade competențe în materie de securitate cibernetică: se preconizează căpropunerile de operațiuni de sprijin care abordează această activitate vor sprijini operațiunile Academiei și guvernanța acesteia. Se intenționează ca o singură propunere să fie finanțată în cadrul activității 2. Dimensiunea tipică a unui proiect din cadrul acestei activități ar trebui să fie de până la 2 milioane EUR din valoarea grantului UE. În plus, proiectelor finanțate în cadrul acestui subiect li se va solicita să colaboreze cu acțiunea de coordonare și sprijin (CSA) selectată în cadrul temei cererii de propuneri DIGITAL-2023- SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU.

Eligibilitate și componența consorțiului

Consorțiile trebuie să fie alcătuite din minimum 3 entități (beneficiari; entități neafiliate) din 3 țări eligibile diferite SAU minimum 1 consorțiu european de infrastructură digitală (EDIC) compus din cel puțin 3 state membre (a se vedea lista țărilor asociate la programul Europa digitală).

Bugetul

Bugetul total disponibil pentru acest subiect este de 10.000,000 EUR. Rata de finanțare este de 50 %.

Calendar și termene

Deschiderea cererii de propuneri: 21 noiembrie 2023
– termen de depunere: 21 martie 2024-17: 00: 00 CET (Bruxelles)
Evaluare: Aprilie – mai 2024
Informații privind rezultatele evaluării: Semnarea
AG diniunie 2024: Decembrie 2024

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union, Iceland, Norway
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări