Finanțări

Accent pe schimbările climatice și pe nevoia de competențe

Accent pe schimbările climatice și pe nevoia de competențe

Context: Acest anunț evidențiază eforturile UE de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Publicitatea sprijină studiile preliminare menite să dezvăluie ce tip de cunoștințe și competențe sunt necesare, cine va fi dezvoltat în continuare și ce specialiști trebuie recrutați pentru a reduce în mod eficace emisiile de gaze cu efect de seră.

Obiectivul: Aceste studii pregătitoare vor identifica modul în care angajații pot dobândi competențele necesare pentru a răspunde cerințelor pieței forței de muncă și modul în care întreprinderile implicate își pot accelera adaptarea și își pot consolida poziția competitivă. Fondul social european Plus (FSE +) urmărește să promoveze egalitatea de gen, accesibilitatea și echitatea în toate activitățile sale de finanțare.

Perspectiva de viitor a regiunii: Planul de acțiune pentru regiunea Stockholm din cadrul FSE + în perioada 2021-2027 urmărește să evidențieze oportunitățile pentru o viață profesională mai favorabilă incluziunii și mai durabilă. Acest plan își are originea în RUFS 2050 a regiunii Stockholm, care reprezintă ambițiile regiunii pentru viitor. Viziunea sa de bază este de a deveni, până în 2050, una dintre cele mai dezirabile regiuni metropolitane ale Europei. Importanța reducerii impactului nostru asupra climei este subliniată în RUFS 2050 și este unul dintre elementele-cheie ale angajamentului regiunii față de Agenda 2030.

Competența necesară pentru schimbările climatice: Schimbările climatice sunt necesare de urgență și toate organizațiile și actorii vor fi afectați. Acest lucru întărește așteptările organizațiilor de a se adapta rapid și de a-și demonstra în mod clar eforturile de a reduce impactul climatic asupra clienților, angajaților și publicului larg. Acest proces de adaptare necesită atât o înțelegere a necesității sale, cât și cunoștințe adecvate pentru punerea sa în aplicare. Acest lucru evidențiază necesitatea de a clarifica competențele necesare.

Până în 2045, Suedia își propune să atingă un nivel net al emisiilor de dioxid de carbon egal cu zero și să fie pozitivă din punct de vedere climatic. Până în 2030, obiectivul ambițios este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55 % față de nivelurile din 1990. Această adaptare necesară la schimbările climatice servește intereselor concurențiale atât ale mediului, cât și ale Suediei și ale UE. Este esențial să se clarifice cerințele de perfecționare și recrutare necesare pentru a combate schimbările climatice și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste nevoi există în întregul spectru – de la organizații industriale la întreprinderi și de la entități publice la organizații ale societății civile. Publicitatea este destinată organizațiilor implicate în procesul de clarificare a acestor nevoi în materie de competențe și a cerințelor de recrutare.

Total finanțat: 15 000 000 SEK Data de
începere a publicării: 2023-07-04
termen de depunere a candidaturilor: 2023-09-25 (vă rugăm să rețineți că termenul de depunere este 16.00)
După această dată, Consiliul FSE suedez poate solicita doar informații suplimentare necesare pentru luarea deciziilor.

Localizarea:

  • Regiunea: Stockholm
  • Fokus geografic: Proiectele ar trebui puse în aplicare în comitatul Stockholm.

Categoria programului:
Cererea se încadrează în categoria A1, care vizează promovarea unei vieți profesionale favorabile incluziunii și durabile pentru toți. Această categorie sprijină:

  • Acțiuni de încurajare a învățării pe tot parcursul vieții;
  • Măsuri de sprijinire a mobilității profesionale și geografice a forței de muncă;
  • Inițiative care promovează dobândirea sau îmbunătățirea competențelor, cum ar fi competențele antreprenoriale și digitale;
  • Măsuri care exploatează potențialul digitalizării de a îmbunătăți egalitatea, eficiența, calitatea și accesibilitatea.

Obiectivul este de a sprijini în mod direct persoanele fizice, dar și dezvoltarea organizațională și structurală este inclusă în această componentă.

Consultați cererea completă de propuneri

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

Sweden
Intermediarul

15,000,000
Tipul Inițiativei

Inițiativă Instituționala UE
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări