Finanțări

Cursuri de scurtă durată pentru competențe digitale avansate (Programul Europa Digitală)

Această inițiativă este menită să înlesnească accesul forței de muncă spre cursuri de inițiere în domenii esențiale cum ar fi calculul de înaltă performanță (HPC), cybersecuritate, inteligență artificială (IA) și alte tehnologii în curs de apariție. Aceste tehnologii evoluează într-un ritm atât de rapid încât este necesară o reîmprospătare neîncetată a competențelor tuturor, lucru valabil chiar și pentru cei ce lucrează în domeniu.

Această investiție va mări numărul celor care vor fi capabili să proiecteze, să execute și să aplice soluții digitale în toate sectoarele economiei.

Data limită a aplicațiilor este 17 mai 2022, 6PM.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Comisiei Europene Funding & tenders (europa.eu)

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

România
Intermediarul

HaDEA
Beneficiari

publicul larg
Tipul Inițiativei

Inițiativă Instituționala UE
Condiții de finanțare​

-

Cele mai noi Finanțări