Finanțări

Dezvoltarea cititorilor

Context

A CitiVerse (lumi virtuale pentru cetățeni) poate fi compusă dintr-o serie de lumi virtuale distribuite interconectate care reprezintă omologii lor fizici și sincronizate la o frecvență și o fidelitate specificate. Aceste lumi virtuale pot oferi bunuri/servicii virtuale (de exemplu, activități online administrative, economice, sociale și culturale) și medii virtuale (de exemplu, scene de jocuri, forumuri online sau orașe virtuale) cetățenilor și altor utilizatori reprezentați ca avatare digitale. Activitățile centrate pe utilizator din ecosistemul CitiVerse și crearea de conținut vor fi elemente-cheie pentru a sprijini acceptabilitatea socială și încrederea. CitiVerses ar putea fi utilizat de avatarele cetățenilor pentru a naviga și a descoperi atât active digitale și fizice publice, private, culturale, istorice sau turistice. Întreprinderile vor putea oferi servicii inovatoare și circulare legate de cumpărături, turism sau divertisment, în timp ce autoritățile și comunitățile locale își pot îmbunătăți sustenabilitatea și reziliența prin gestionarea infrastructurii lor, pot lua decizii privind planificarea urbană și mobilitatea, permițând participarea activă a cetățenilor la elaborarea în comun a politicilor comunitare.

Obiectivul

Acțiunea va contribui la definirea a ceea ce înseamnă „CitiVerse” pentru Europa, pe baza infrastructurii de date a comunităților inteligente, care este dezvoltată în cadrul WP2021-22 și WP23-24. Obiectivul este de a reuni industria CitiVerse din UE, inclusiv bogăția IMM-urilor europene care își desfășoară activitatea în domeniul tehnologiilor relevante pentru metaverze și în crearea de conținut, pentru dezvoltarea unor niveluri diferite de VR/AR utile pentru autoritățile locale și cetățeni. Proiectul (proiectele) care rezultă din această acțiune va (vor) lua în considerare potențialul EDIC în domeniu.

Acțiunea s-ar putea baza pe gemenii digitali locali existenți, extinzându-și capacitățile. Unul sau mai multe proiecte, conduse de industrie în cooperare cu una sau mai multe comunități, vor introduce o tehnologie VR/AR și metaverse pentru a permite cetățenilor și altor părți interesate să „navigheze și să interacționeze” în spațiile lor urbane de la experiențele senzoriale „implicite” de bază până la dezvoltarea activelor digitale supradimensionate, reunind comunitățile fizice și virtuale într-o metropolă hibridă. Acest lucru va crea un mediu constant și imersiv pentru cetățeni și întreprinderi, un CitiVerse, care poate fi utilizat pentru amenajarea, gestionarea sau navigația virtuală/reală a spațiului, consolidând totodată dimensiunea socială, arhitecturală, verde și culturală a spațiilor de locuit.

Acțiunea va contribui la ecosistemul IMM-urilor și al întreprinderilor mai mari promovate prin intermediul Coaliției industriale VR/AR și, în același timp, poate beneficia de pe urma acțiunilor de mobilizare și structurare ale coaliției, precum și de integrarea valorilor și principiilor inițiativei Noul Bauhaus european. Acțiunea ar trebui, de asemenea, să exploreze legăturile și sinergiile cu misiunea „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”, în special cu orașele misiunii selectate, atunci când identifică cazuri de utilizare.

Eligibilitate 

Un consorțiu format din cel puțin 3 de solicitanți (beneficiari; entități neafiliate) și care include minimum 3 entități independente din 3 țări eligibile diferite. Consorțiul ar trebui să includă reprezentanți ai sectorului public al UE la nivel local și ai industriei. Mediul academic, societatea civilă și cetățenii (de exemplu, prin știința cetățenilor) sunt, de asemenea, binevenite. Consorțiul ar trebui să includă semnatarii declarației Living-in.eu și să găsească sinergii cu beneficiarii misiunilor relevante ale UE în cadrul programului Orizont Europa.

Bugetul

Bugetul total disponibil pentru acest subiect este de 15.000,000 EUR.

Termen limită

Vă atragem atenția asupra faptului că termenul limită pentru prezenta cerere de propuneri a fost amânat până la 22/11/2023

 

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union, Iceland, Norway
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări