Finanțări

Epicentrul 2 – a doua cerere deschisă

Epicentrul este un proiect finanțat prin Programul privind piața unică (PSP), intitulat Joint Cluster Initiatives (Eurocluster Initiatives – Euroclustere) pentru redresarea Europei, prezentat de Comisia Europeană.

Prin intermediul acestor cereri deschise, epicentrul își propune să creeze noi lanțuri valorice transsectoriale/frontaliere prin înființarea de IMM-uri – clustere – întreprinderi cu capitalizare medie și întreprinderi în următoarele domenii: TIC, tehnologie financiară, sănătate și produse agroalimentare. Acesta este un program de însoțire, accelerare, validare și transfer către piață al soluțiilor inovatoare între IMM-uri și întreprinderile mijlocii și mari (corporații) în cadrul cererilor de propuneri din 2.

IMM-urile și întreprinderile nou-înființate vor fi invitate să prezinte o propunere de proiect pentru a soluționa o serie de provocări cu care se confruntă întreprinderile din sectoarele sănătății, produselor agroalimentare și Digital-Fintech. Candidaturile selectate vor intra în programul de accelerare epicentru și se vor înscrie în epicentre Academia.

Programul de accelerare a epicentrelor este un program de accelerare a pâlniei în 3 etape, împărțit în faza LAUNCH, SUSTAIN și DRIVE. În cadrul programului, proiectele IMM-urilor beneficiare vor beneficia de formare prin intermediul Academiei epicentre. Fiecare etapă așteaptă cu interes promovarea proiectelor IMM-urilor pentru a atinge cel puțin TRL 8, în colaborare cu corporațiile și prin consolidarea aptitudinilor și competențelor tehnice și non-tehnice ale acestora, cu o abordare bazată pe inovare și antreprenoriat.

Condiții de eligibilitate

Pentru a putea depune o cerere de propuneri pentru epicentru, întreprinderea dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

  • Să fie stabilit legal într-un stat membru al UE sau în țări asociate la PSP
  • Fac parte din lanțul valoric al sectoarelor sănătății, agroalimentar, digital, TIC și Fintech.
  • Să fie un IMM (inclusiv o întreprindere nou-înființată) în conformitate cu definiția UE

Numărul de proiecte finanțate (per fază):

  • ETAPA DE LANSARE: 25 de proiecte pentru IMM-uri selectate
  • FAZA DE SUSȚINERE: 13 de proiecte pentru IMM-uri selectate
  • FAZA DE ACȚIONARE: 3 de proiecte pentru IMM-uri selectate

Informații despre cererea de propuneri:

Data deschiderii: 4 octombrie 2023
Termen limită: 5 decembrie 2023 (ora 17 CET)
Publicația rezultatelor: Ianuarie 2024
Sprijinul maxim de finanțare pentru fiecare proiect IMM (toate cele 3 etape):

  • 42.400 – programul de accelerare a epicentrelor
  • 6.850 – epicentre Academia
  • 49.250 – total
Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union, Iceland, Norway, Ukraine
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări