Finanțări

Finanțare DIGITAL Europe pentru cursuri universitare ICT și de master

DIGITALEurope2022Programul DIGITAL Europe va deschide o nouă serie de aplicații între 29 septembrie 2022 și 24 ianuarie 2023. Cu un buget total de 56 milioane euro și un plafon de 10 milioane pe proiect, această inițiativă se referă la cursuri universitare sau de master care urmăresc pregătirea de specialiști în domeniul ICT. Sunt deschise și opțiuni interdisciplinare prin care alte discipline decât ICT urmăresc includerea competențelor digitale în curiculă sau programe de conversie prin care studenții cu diplome în domenii non-ICT vor putea fi admiși la cursuri de master în domeniul digital. Programul urmărește și atragerea celor mai buni profesori și studenți în acest program, îmbunătățirea dotărilor IT din instituțiile participante și stabilirea de parteneriate sustenabile între membrii aleși ai acestui consortium care va conține trei instituții de învățământ superior, două IMM-uri și un centru de excelență sau cercetare.

Distribuie
Informații Finanțare

Cele mai noi Finanțări