Finanțări

Ghid privind finanțarea UE în 2023 – TRADUCERE

Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a publicat recent Ghidul privind finanțarea europeană pentru 2023, o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tuturor surselor de la nivel european pentru proiectele naționale sau internaționale, inclusiv a celor dedicate sprijinirii activităților legate de competențele digitale &I.

Acest ghid a fost elaborat pentru a servi drept sursă de informații pentruautoritățile egionale și locale, ONG-uri, întreprinderi, profesioniști și cetățeni cu privire la modul de accesare a finanțării proiectelor lor din mai multe fonduri UE. Acesta acoperă finanțarea din bugetul UE pentru perioada 2021-2027 (cadrul financiar multianual), precum și instrumentul temporar Next Generation EU, creat pentru a stimula redresarea UE în urma pandemiei de coronavirus.

Fondurile sunt prezentate într-un mod simplu și sunt însoțite de scurte descrieri care evidențiază oportunitățile pe care le oferă. Pentru a facilita cercetarea, autorii au împărțit principalele teme de finanțare în subsecțiuni și au furnizat hyperlinkuri pentru a facilita accesul la sursele de informații privind finanțarea. În funcție de natura, domeniul de aplicare și prioritățile proiectului pentru care se solicită finanțare, se pot explora fondurile UE pentru oportunitățile de finanțare pe care acestea le pot oferi. Având în vedere că cererile multiple de finanțare sunt publicate în mod regulat, este important să se verifice adesea astfel de oportunități și să se urmărească site-urile naționale și ale UE care oferă informații relevante.

Ghidul prezintă informații esențiale privind sursele de finanțare ale UE, cu ambiția de a ajuta potențialii finanțatori să își identifice acțiunile cât mai precis posibil, pe baza acestor informații. Persoanele care colectează fonduri trebuie să fie conștiente de faptul că solicitarea de finanțare din partea UE necesită o planificare atentă și un calendar adecvat. Consilierea din partea personalului specializat poate fi, de asemenea, utilă pentru unii solicitanți. Fiecare secțiune a ghidului conține o listă neexhaustivă a principalilor beneficiari potențiali.

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

România
Tipul Inițiativei

Inițiativă Instituționala UE
Categorie
Grup țintă

Cele mai noi Finanțări