Finanțări

StandICT 2026 Cerere deschisă de experți în standardizarea TIC

StandICT 2026, un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Orizont Europa, a lansat prima sa cerere deschisă de propuneri pentru a sprijini participarea specialiștilor în standardizare europeană la principalele organizații internaționale de standardizare.

Cererea de propuneri este deschisă pentru candidaturi care abordează oricare dintre subiectele Planului de acțiune al platformei multipartite pentru standardizarea TIC, care vor fi considerate valabile și merite egale în cursul procesului de evaluare. În special, având în vedere importanța lor strategică actuală, aplicațiile axate pe temele „Metaverse” și pașaportul digital al produselor” sunt puternic încurajate.

Obiectivele cererilor deschise de propuneri din cadrul StandICT.eu 2026 sunt specialiștii europeni care:

 • Să aibă cunoștințe aprofundate într-unul dintre domeniile prioritare sprijinite de cererile deschise de propuneri;
 • Să aibă experiență în ceea ce privește elaborarea de standarde, de exemplu, în organizațiile de standardizare, în organizații de renume și în comunități de standardizare sau atunci când se creează standarde armonizate în ceea ce privește evoluțiile cu sursă deschisă;
 • Sunt persoane fizice sau naturale care își au reședința în statele membre ale UE și în țările asociate;
 • Nu primesc sprijin din partea altor instrumente (PPP, proiecte UE sau naționale de C &I) pentru activitățile propuse. În special, cererile deschise de propuneri vor viza reprezentanți ai IMM-urilor și ai mediului academic.

Trei tipuri de propuneri pot fi finanțate în cadrul cererilor de propuneri deschise:

1) tipul de propunere: LT – Contribuție pe termen lung (cu opțiune de călătorie)

 • Descriere: Contribuția la elaborarea standardelor în curs în calitate de președinte, coordonator, raportor sau membru al unui grup de lucru al ODD. De exemplu, observații privind elaborarea și elaborarea de standarde, participarea la reuniuni și în calitate de observator, plata cotizațiilor de membru.
 • Durata maximă a contractului: 6 luni
 • Intervalul de finanțare: Până la 10,000 EUR

2) tipul de propunere: ST – Contribuții pe termen scurt (cu opțiune de călătorie)

 • Descriere: Contribuția la documentația privind standardele, de exemplu, legătura cu GL, observații privind proiectele de standarde, participarea la reuniuni de plată a cotizațiilor de membru sau de înregistrare.
 • Durata maximă a contractului: 3 luni
 • Intervalul de finanțare: Până la 5,000 EUR

3) tipul de propunere: OS – Contribuții unice

 • Descriere: Sprijin pentru asigurarea participării la ateliere sau evenimente (de exemplu, participant, observator, prezentare)
 • Durata maximă a contractului: 3 luni
 • Intervalul de finanțare: Până la 3,000 EUR

În cadrul prezentei cereri de propuneri, costurile eligibile vor include:

 • Efortul personal de lucru (acesta nu poate depăși rata zilnică maximă a UE de 450 EUR)
 • Cheltuielile de călătorie
 • Taxa (taxele) de înregistrare a evenimentului
 • Cotizație (cotizații) de membru pentru organizațiile ODD

Pentru mai multe informații cu privire la prioritățile cererii de propuneri și la cerințele procedurale pentru candidaturi, vă rugăm să accesați acest link.

Termenul de depunere: 10 iulie 2023,ora 17: 00 CEST.

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională

Cele mai noi Finanțări