Finanțări

SURE 5.0 Cerere de propuneri pentru furnizorii de servicii digitale

SURE 5.0, un proiect finanțat de UE, caută furnizori de servicii pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în cadrul lanțurilor valorice europene de mobilitate, transport și autovehicule (MTA), Aerospace &Defence și electronică.

În urma cererii deschise anterioare SURE 5.0, IMM-urile cărora li s-a atribuit contractul vor primi până la 50,000 EUR pentru a contracta un serviciu extern care să le ajute să pună în aplicare recomandările formulate în cadrul evaluării și al serviciilor consorțiului. Consorțiul caută în prezent IMM-uri digitale care s-ar putea înregistra ca furnizori de servicii pentru Catalogul SURE 5.0 și ar putea ajuta IMM-urile să își digitalizeze și să își schimbe industria prin intermediul unei industrii mai durabile, mai reziliente și mai centrate pe oameni.

IMM-urile sunt invitate să furnizeze următoarele servicii:

  • Serviciipentru fabrici inteligente: Tehnologii, inclusiv inteligența artificială (IA), analiza volumelor mari de date, cloud computing și internetul industrial al obiectelor (IOT).
  • Serviciide durabilitate a mediului: Punerea în aplicare a unor procese circulare care reutilizează, reafectează și reciclează resursele, utilizarea eficientă a energiei, limitarea emisiilor prin îmbunătățirea proceselor și prevenirea și gestionarea deșeurilor generate în cadrul unei organizații.
  • Servicii centrate pe factorul uman: Personalizarea în masă a produselor la diferite niveluri de fabricație, trasabilitatea produselor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare/ciclu de viață al produsului.
  • Servicii de reziliență industrială: Tehnologiile flexibile și adaptabile, seturile adecvate de competențe ale lucrătorilor, vizibilitatea și transparența de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și pregătirea strategică pentru perturbări constituie elementele constitutive ale organizațiilor reziliente.

În urma depunerii cererii, echipa SURE5.0 va revizui profilul transmis. IMM-urile selectate vor fi menționate ca furnizori de servicii în contextul Catalogului specific al furnizorilor de servicii complementare, unde vor fi accesibile informațiile acestora.

Finanțarea:

  • IMM-urile incluse în program vor primi până la 50.000 EUR pentru a angaja furnizori de tehnologie

Pentru cerințele tehnice și pentru mai multe informații privind etapele cererii de propuneri, vă rugăm să utilizați următorul link.

Termenul de depunere a candidaturilor este 25 mai 2023, ora 17: 00 CET.

Distribuie
Informații Finanțare
Forma de finanțare​

Grant
Zonă Geografică

European Union
Tipul Inițiativei

Inițiativă Internațională

Cele mai noi Finanțări