Oportunități de Training

Catalogul DLI al formării online NVIDIA

Institutul de învățare aprofundată NVIDIA (DLI) oferă o varietate de oportunități de formare și perfecționare, vizând profesioniștii deja angajați în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), forța de muncă generală, studenții și cercetătorii, precum și pe toți cetățenii interesați să afle mai multe despre tehnologiile emergente esențiale.

NVIDIA DLI oferă cursuri autonome, integral online, ateliere de experți față în față, seturi de instrumente educaționale și resurse, precum și sprijin pentru întreprinderi și organizații în inițiativele lor de perfecționare. Unele cursuri conduc, de asemenea, la un certificat DLI NVIDIA, un document care atestă competența în materie.

Subiectele catalogului

Sunt oferite cursuri de formare pe patru teme principale: Inteligența artificială (IA) și învățarea profundă, știința datelor, calculul accelerat și de înaltă performanță (HPC) și infrastructura digitală. Cursurile din catalog sunt atât gratuite, cât și plătite. Câteva exemple:

Învățarea profundă

Calculul accelerat/de înaltă performanță

Accelerarea științei datelor

Infrastructură

Inteligența artificială

Securitatea cibernetică

De asemenea, prin intermediul unui program special, sunt disponibile cursuri de formare și sprijin suplimentare pe teme precum digitalizarea și inteligența artificială (IA) pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

NVIDIA DLI oferă în prezent ateliere academice virtuale gratuite pentru a oferi experiență practică în domeniul învățării profunde, al calculului accelerat și al accelerării științei datelor. Obținerea unui certificat în cadrul acestor ateliere sprijină dezvoltarea carierei dumneavoastră și devine rapid recunoscută de angajatorii din industrie și din mediul academic.

Institutul de învățare aprofundată NVIDIA oferă, de asemenea, publicului larg ateliere selectate conduse de instructori. Dezvoltatorii individuali pot avea acces la cursuri de nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale, al calculului accelerat și al științei datelor.

Distribuie
Informații Oportunități Training
Tipologie

Curs
Mediu de lucru

Online
Tip training

Cu frecvență redusă lejer
Durata

Sub 1 săptămână
Topic
Grup Țintă
Limbă
Documente

Cele mai noi oportunități