Oportunități de Training

CS50: Introducere în informatică

„CS50: Introducere în informatică” este unul dintre cele mai populare cursuri online deschise și în masă din lume. MOOC este o introducere bună pentru persoanele cu experiență tehnologică redusă sau inexistentă și fără experiență de programare prealabilă.

Cursul de bază este predat de David J. Malan și se axează pe teme precum abstractizarea, algoritmii, structurile de date, încapsularea, gestionarea resurselor, securitatea, ingineria software și dezvoltarea web.

Detalii despre acest MOOC

Problemele abordate de curs sunt inspirate de exemple din lumea reală din domeniile biologiei, criptografiei, finanțelor, criminalisticii și divertismentului. Cursanții se pot aștepta să dobândească cunoștințe de bază în ceea ce privește limbile de programare, cum ar fi C, Python, SQL, JavaScript plus CSS și HTML.

Cursul este stimulat de sine stătător, ceea ce înseamnă că cursanții își pot urma modulele conform propriului program. În medie, parcurgerea cursului durează între 10 și 20 de ore pe săptămână. Pentru promovarea cursului sunt necesare cel puțin 9 misiuni.

Rezultate ale învățării

Până la sfârșitul acestui curs, cursanții se pot aștepta să aibă o imagine de ansamblu amplă, dar solidă, asupra științei și programării informatice și să înțeleagă modul în care funcționează algoritmii. Concepte precum abstractizarea, algoritmii, structura datelor, gestionarea resurselor, ingineria software și dezvoltarea web vor fi demystizate. Elevii se vor familiariza, de asemenea, cu o serie de limbi de programare, inclusiv C, PHP, JavaScript plus SQL, CSS și HTML.

Distribuie
Informații Oportunități Training
Tipologie

MOOC (Cursuri online deschise și în masă)
Mediu de lucru

Online
Tip training

Cu frecvență redusă intensiv
Durata

Sub 3 luni
Training Gratuit

1

Da
Topic
Grup Țintă
Limbă
Documente

Cele mai noi oportunități