Oportunități de Training

Cursuri de formare DIS4SME pentru IMM-uri

În Europa, sectorul IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii) se confruntă cu un deficit semnificativ de cunoștințe legat de tendințele transformării digitale, în special în ceea ce privește politicile în materie de date și interoperabilitatea datelor. Interoperabilitatea datelor (funcționalitatea sistemelor de informații pentru schimbul de date și pentru a permite schimbul de informații) este o problemă transversală și un domeniu-cheie de capacitate al programului Europa digitală.

Perfecționarea și recalificarea IMM-urilor din Europa

Pentru a aborda aceste lacune, proiectul DIS4SME (Data Interoperability Skills for SMEs – Competențe de interoperabilitate a datelor pentru IMM-uri) depune eforturi pentru a ajuta proprietarii, managerii și angajații IMM-urilor din întreaga Europă să își dezvolte competențele pentru a se asigura că interoperabilitatea datelor este plasată în centrul strategiei lor pentru transformarea lor digitală.

Lansat în ianuarie 2023, proiectul va elabora cursuri de formare pe termen scurt privind interoperabilitatea datelor. Aceste cursuri de formare vor fi aplicate în situații reale și vor răspunde lacunelor și nevoilor IMM-urilor din întreaga Europă. DIS4SME a lansat recent un scurt sondaj pentru a identifica aceste nevoi.

Cursuri de interoperabilitate a datelor

Pentru a ajuta IMM-urile să dobândească competențele necesare, un consorțiu de parteneri de proiect elaborează cursuri care răspund provocărilor cu care se confruntă IMM-urile europene în ceea ce privește interoperabilitatea datelor de localizare. Proiectul va dezvolta trei tipuri de cursuri care vor fi oferite atât în persoană, cât și online:

  • Cursuri pe termen scurt, adaptate proprietarilor și administratorilor de întreprinderi din cadrul IMM-urilor;
  • Cursuri pe termen scurt, adaptate angajaților IMM-urilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • Seminarii și ateliere intensive pentru a dezbate cazuri specifice de afaceri

Materialele de formare ale DIS4SME vor fi disponibile pentru descărcare în mod gratuit și vor fi puse la dispoziție de sine stătător. Cursurile de interoperabilitate a datelor și materialele de formare vor fi disponibile în curând, vizitând site-ul pentru a fi la curent cu evoluțiile!

Distribuie
Informații Oportunități Training
Tipologie

Curs
Mediu de lucru

Mixtă
Tip training

Cu frecvență redusă lejer
Durata

Sub 1 an
Training Gratuit

1

Da
Topic
Grup Țintă
Limbă
Documente

Cele mai noi oportunități