Oportunități de Training

IDcert Competența digitală

IDcert Competența digitală este o certificare oficială a competențelor digitale în Italia, care se încadrează în cadrul activităților desfășurate de Coaliția națională italiană pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital și al inițiativei sale principale „Repubblica Digitale”, o inițiativă multipartită care promovează competențele digitale la toate nivelurile economiei și societății italiene. Competențeledigitale (IDCert) sunt un sistem italian de certificare, conceput pentru a completa cadrul DigComp 2.1 (un cadru la nivelul UE, care indică competențele de care are nevoie fiecare cetățean pentru a participa pe deplin la economia digitală) la nivel național. Acest lucru oferă ocazia de a evalua competențele digitale generale în raport cu un set de indicatori predefiniți și de a defini tipurile de competențe necesare pentru operarea dispozitivelor digitale – atât în contextul muncii, cât și al utilizării personale.

Cursul este dezvoltat pe un parcurs de învățare specializat care cuprinde cinci domenii de expertiză, care reflectă domeniile de competență prezentate în DigComp 2.1: 

  • Alfabetizarea în domeniul informației și al datelor: capacitatea de a căuta și de a filtra date, informații și conținut digital; articularea nevoilor în diferite medii digitale; evaluarea, analizarea și compararea critică a credibilității surselor online. În plus, acest domeniu de competență evaluează, de asemenea, capacitățile persoanelor fizice de a gestiona datele și conținutul digital (organizarea, stocarea, extragerea și prelucrarea).
  • Comunicare și colaborare: capacitateade a interacționa între ele prin intermediul tehnologiilor digitale; utilizarea tehnologiei pentru a colabora și a soluționa problemele online; capacitatea de a-și gestiona identitatea digitală.
  • Crearea de conținutdigital: capacitateade a dezvolta, edita și gestiona diferite tipuri de conținut digital; capacitatea de a programa și de a elabora instrucțiuni care trebuie urmate de un simplu sistem de operare computerizat.
  • Problemede securitate: competențele necesare pentru a rămâne în siguranță în mediul online; cunoștințele necesare pentru evaluarea siguranței surselor specifice; înțelegerea datelor cu caracter personal, a vieții private, a principalelor provocări și a strategiilor de protejare a propriei persoane și a dispozitivelor personale.
  • Soluționarea problemelor: capacitateade a utiliza competențele digitale pentru a rezolva probleme de diferite tipuri; capacitatea de a utiliza și de a gestiona instrumentele digitale pentru a identifica soluția tehnologică corectă.

Cursul are o durată totală de 200 de ore și este disponibil contra cost. Pentru fiecare modul de curs există o schiță manuală sub forma unui document PDF, tutoriale video, numeroase exerciții și o evaluare finală. Examenul final este flexibil: participanții pot alege când să o ia și să primească o certificare, cu condiția ca cel puțin 75 % din răspunsurile lor să fie corecte.

Distribuie
Informații Oportunități Training
Tipologie

Curs
Mediu de lucru

Online
Tip training

Cu frecvență redusă lejer
Durata

Sub 3 luni
Topic
Grup Țintă
Limbă
Documente

Cele mai noi oportunități