Oportunități de Training

Inteligența artificială în educație și formare profesională MOOC

MOOC „Inteligența artificială în educația și formarea profesională” oferă cadrelor didactice și furnizorilor de formare din domeniul EFP șansa de a înțelege IA și aplicațiile acesteia în procesul de învățare și predare. Creat de Taccle AI, MOOC este lansat în contextul proiectului „Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor profesorilor și formatorilor EFP în era inteligenței artificiale”. MOOC este lansat ca răspuns la o nevoie identificată în materie de competențe: să se asigure că politica EFP reflectă evoluțiile din domeniul IA și să se asigure că forța de muncă viitoare este pregătită pentru o lume, din ce în ce mai afectată atât de IA, cât și de automatizare. În acest context, furnizarea de EFP este esențială pentru actualizarea competențelor și a cunoștințelor și pentru asigurarea recalificării rolurilor și ocupațiilor strămutate din cauza IA.

Scopuri și obiective

Obiectivul cursului este de a oferi o imagine de ansamblu a lumii muncii în schimbare și a cererilor în schimbare în ceea ce privește competențele și cunoștințele. MOOC se concentrează asupra tipurilor de locuri de muncă pe care IA le consideră cele mai expuse riscurilor – și asupra competențelor care vor fi necesare în viitor. Un alt accent este acela de a transmite o perspectivă exactă asupra posibilului impact al IA asupra lumii educației și formării. În acest scop, MOOC analizează diferite studii de caz și exemple de IA și de aplicare a acesteia în școlile profesionale și în mediile de lucru, cu scopul de a evidenția elementele transferabile între ocupații și roluri.

Teme și subiecte

MOOC este structurat în 5 module. În timp ce cursul este conceput pentru a fi urmat cronologic, cursanții pot alege modulul cu care să înceapă.

Introducere în IA: o scurtă prezentare generală a IA și a definițiilor sale, precum și a tendințelor și proiecțiilor pentru lumea muncii în schimbare, în special în contextul aplicațiilor IA utilizate pentru predare și învățare. Modulul introductiv discută, de asemenea, pe scurt aspectele etice legate de IA.

Ia și impactul său asupra locurilor de muncă – acum și în viitor: aflați tipurile de locuri de muncă predispuse la automatizare și măsura în care IA reprezintă o provocare pentru viitoarea structură a pieței forței de muncă. Analizând modurile în care IA schimbă cererea și oferta de competențe, cursul analizează, de asemenea, modalitățile în care IA și oamenii pot colabora.

Ia în bunele practici din domeniul educației și formării profesionale: acest modul este dedicat utilizării tot mai mari a IA în educația și formarea profesională, nu numai în ceea ce privește învățarea, ci și pentru a-i motiva pe elevi, a contribui la evaluare și a facilita procesele administrative. Sunt incluse mai multe studii de caz din diferite țări pentru a sprijini diverse exemple de aplicare a tehnologiei.

Integrarea IA în EFP: în cadrul celui de-al4-lea modul, participanții au șansa de a pune în practică ceea ce au învățat, analizând modul în care programele de învățământ și calificările existente ar trebui reformate pentru a reflecta aceste evoluții. Modulul analizează, de asemenea, competențele și cunoștințele de care au nevoie profesorii și formatorii din învățământul profesional și modul în care cadrul DigiCompEdu al Comisiei Europene ar putea include IA și aplicarea acesteia.

Ia și etica în EFP: ultimul modul se axează pe provocările etice legate de IA și pe impactul lor potențial asupra educației și formării.

Rezultate ale învățării

Până la sfârșitul acestui curs, cursanții vor putea:

  • Descrieți impactul IA și al automatizării și motivele pentru care acest lucru este considerat esențial pentru furnizarea EFP.
  • Discutarea impactului tehnologiei asupra viitorului muncii, locurilor de muncă, sectoarelor și ocupațiilor.
  • Enumerați elementele necesare pentru a facilita integrarea și utilizarea IA pentru predare și învățare în contextul EFP.
  • Să demonstreze o capacitate îmbunătățită de a dezvolta noi programe de învățământ și calificări, incluzând competențele cerute de locurile de muncă ale viitorului.
  • Să reflecteze asupra aspectelor etice pe care le ridică adoptarea pe scară largă a IA.

Celor care completează toate modulele li se va acorda o legitimație digitală. Participanții pot, de asemenea, să interacționeze, să discute idei și să își împărtășească reflecțiile prin intermediul forumului online, care face parte din MOOC.

Cursul este gratuit, oferit în limbile engleză și germană și este deschis tuturor. Acesta poate fi finalizat în 5-6 săptămâni (aproximativ 1 săptămână pentru fiecare modul).

Distribuie
Informații Oportunități Training
Tipologie

MOOC (Cursuri online deschise și în masă)
Mediu de lucru

Online
Tip training

Cu frecvență redusă lejer
Durata

Sub 3 luni
Training Gratuit

1

Da
Certificat Gratuit

1

Da
Topic
Grup Țintă
Limbă
Documente

Cele mai noi oportunități