Oportunități de Training

Revoluția digitală

Revoluția digitală este primul curs, dezvoltat în cadrul inițiativei „Digital SkillUp”, care urmărește să contribuie la pilonul de învățare al platformei. Creat de o echipă de experți, specializați în educație și tehnologii emergente, acest curs vizează toți cetățenii: de la tineri și studenți la persoane în vârstă și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și de la orice persoană interesată de perfecționare și recalificare. Cursul urmărește, de asemenea, să sprijine angajații din toate sectoarele industriale, cu un accent special pe forța de muncă din întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Structura cursului

Utilizând un limbaj netehnic, revoluția digitală urmărește să deschidă o fereastră pentru tehnologie pentru oricine și oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra istoriei și evoluției digitalizării. Acest lucru este realizat în 6 de capitole, care sunt pe deplin autonome, adaptate pentru a corespunde unor programe aglomerate și ușor de utilizat de dispozitive mobile, oferind o mai mare flexibilitate cursanților, astfel încât aceștia să poată alege să parcurgă materialul cursului în momentul cel mai convenabil pentru ei. Fiecare capitol este defalcat în continuare în secțiuni:

Capitolul 1: revoluția digitală

Împărțit în 3 secțiuni, capitolul 1 oferă o prezentare introductivă a revoluției digitale – de la istoria trecerii de la tehnologia mecanică și analogică electronică la tehnologia digitală ca mijloc de stocare, transfer și gestionare a informațiilor – la transformarea digitală a diferitelor sectoare industriale. Capitolul explorează motivele pentru care revoluția digitală este denumită revoluție și întorc cursanții în momentele care marchează începutul erei informației, precum și evenimente specifice care au condus la adoptarea sporită și globală a tehnologiilor digitale. În plus, cursanții vor avea, de asemenea, ocazia de a reflecta asupra impactului revoluției digitale asupra societății și economiei.

Capitolul 2: revoluția informatică

Capitolul 2 se bazează pe prezentarea generală a transformării digitale și a digitalizării economiei și a societății din capitolul 1 pentru a-i ajuta pe cursanți să parcurgă istoria revoluției informatice. Cele 3 secțiuni ale capitolului oferă o imagine de ansamblu a calculatoarelor: componentele esențiale ale acestora (elemente hardware de bază și avansate), structura și funcționarea lor de bază și urmărește evoluția dispozitivelor inteligente sau a gadgeturilor electronice care pot conecta, partaja și interacționa atât cu utilizatorii, cât și cu alte dispozitive inteligente, în mod parțial autonom.

Capitolul 3: revoluția software-ului și a aplicațiilor

În ceea ce privește software-ul, capitolul 3 explică modul în care este creat software-ul și diferitele tipuri de aplicații ale utilizatorilor, utilizate de obicei de cetățeanul european de rând pentru a face sarcinile mai simple și mai rapide. Alte subiecte acoperite de cele 3 secțiuni ale capitolului includ: originile și istoricul software-ului, diferitele tipuri de limbi de programare și modalitățile existente de creare și dezvoltare de software. În cele din urmă, capitolul urmărește să sprijine o mai bună înțelegere a modului în care utilizăm software-ul pe dispozitivele noastre.

Capitolul 4: revoluția internetului și a conectivității

Bazându-se pe cunoștințele despre software și hardware și pe interdependența acestora, prezentul capitol analizează diferitele moduri în care dispozitivele comunică și delimitează elementele specifice care fac posibilă conectarea. Secțiunile capitolului abordează, de asemenea, principalele aspecte ale conectivității informatice care permit accesul la informații din orice punct al lumii, atât timp cât există o conexiune la rețea.

Capitolul 5: revoluția cloud computingului

Ce este cloudul și cum putem stoca datele? Ce înseamnă acest lucru atunci când informațiile sunt stocate pe servere accesibile pe internet, mai degrabă decât la fața locului? Care sunt beneficiile cloud computingului, atât din punct de vedere individual, cât și în scopuri comerciale? Capitolul 5 încearcă să răspundă la aceste întrebări și oferă o prezentare introductivă a ceea ce face posibilă cloud computingul.

Capitolul 6: volumele mari de date și dincolo de acestea

Volumele mari de date se referă la cantități de date care depășesc capacitatea de prelucrare a bazelor de date și a sistemelor tradiționale. Odată cu progresul tehnologic rapid și din ce în ce mai multe dispozitive care se conectează la internet, volumul de date în curs de creare este, de asemenea, în creștere, iar capitolul 6 pune acest lucru în context. Acesta oferă o introducere cu privire la subiectul volumelor mari de date, la evoluția sa și la diferitele aplicații din industrie în prezent și pregătește terenul pentru continuarea formării în domeniul tehnologiilor emergente.

Revoluția digitală este oferită în 10 de limbi: Engleză, germană, franceză, greacă, spaniolă, italiană, română, polonă, croată și neerlandeză. Este primul curs al inițiativei „Digital SkillUp”, care oferă, de asemenea, alte două cursuri care se concentrează mai mult pe tehnologii emergente specifice, cum ar fi internetul obiectelor (IoT), robotica și automatizarea și securitatea cibernetică.

Distribuie
Informații Oportunități Training
Tipologie

Curs
Mediu de lucru

Online
Tip training

Cu frecvență redusă lejer
Durata

Sub 4 săptămâni
Training Gratuit

1

Da
Certificat Gratuit

1

Da
Topic
Grup Țintă
Limbă
Documente

Cele mai noi oportunități