Autoritatea pentru Digitalizarea României este o structură a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Rolul ei este de a controla implementara strategiilor și a politicilor publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale.