Fundația EOS – Educating for an Open Society Romania este o organizație neguvernamentală privată, non-profit, o asociațe membră AllDigital și Coaliția pentru Educație Digitală.

Misiunea Fundației EOS este aceea de a utiliza noile tehnologii pentru a ajuta oamenii și comunitățile să își realizeze propriul potențial.

EOS dezvoltă programe de formare și perfecționare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii dedicate sectorului educational preuniversitar, ca și programe de incluziune digitală destinate comunității mai largi, cu accent pe utilizarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale.