În prezentul raport, ENISA contribuie atât la practică, cât și la cercetarea privind deficitul și lacunele în materie de competențe în materie de securitate cibernetică în două domenii specifice.

În primul rând, oferă o imagine de ansamblu a ofertei actuale de competențe în materie de securitate cibernetică în Europa prin analiza datelor colectate și produse de recent înființata bază de date pentru învățământul superior în materie de securitate cibernetică (CyberHEAD).

În al doilea rând, acesta descrie abordările de politică adoptate de statele membre ale UE pentru a-și spori și menține forța de muncă națională în materie de securitate cibernetică. Aceste abordări au fost clasificate și analizate pe baza obiectivelor stabilite în Cadrul național de evaluare a capacităților (NCAF) al ENISA, și anume sensibilizarea, formarea, provocările și exercițiile în materie de securitate cibernetică. Pe baza datelor colectate și analizate, prezentul raport conține cinci recomandări pentru a aborda lacunele și lacunele în materie de competențe în materie de securitate cibernetică din UE.