Documentul de lucru, solicitat de Comisia ECON a Parlamentului European, analizează inițiativele finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru a sprijini IMM-urile în tranziția digitală. Concluzia raportului este că, deși există numeroase domenii de bune practici, persistă riscuri din cauza lipsei unor obiective bazate pe rezultate, a complexității anumitor scheme și a nivelurilor relativ scăzute de finanțare în raport cu nivelul de ambiție în unele cazuri.

Introducerea unor obiective bazate pe cadre de competențe (de preferință armonizate) și pe evaluări ale maturității digitale ar putea contribui la stabilirea valorii adăugate a inițiativelor de sprijinire a IMM-urilor. Tehnologiile digitale reprezintă un motor important al creșterii economice. Acestea pot îmbunătăți procesele interne de afaceri și pot sprijini dezvoltarea de produse și servicii, inclusiv inovații revoluționare, precum și sprijinirea întreprinderilor pentru a se extinde pe piețe noi și/sau noi zone geografice.

Indicele DESI al Comisiei Europene, care măsoară intensitatea digitală a întreprinderilor în domenii precum utilizarea comerțului electronic, a serviciilor de cloud și a inteligenței artificiale (IA), arată că s-au înregistrat progrese în anumite țări, dar există în continuare lacune și îmbunătățiri treptate, în special în rândul IMM-urilor. De exemplu, în 2021, doar 18 % dintre IMM-urile din UE vindeau online, iar 14 % dintre întreprinderile din UE (din toate serviciile) utilizau volume mari de date. Acest lucru este cu mult sub obiectivele deceniului digital, care impun ca peste 90 % dintre IMM-urile europene să atingă cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală, iar 75 % dintre întreprinderile din UE să utilizeze tehnologia de tip cloud, IA și volumele mari de date.

Inițiative de sprijinire a digitalizării IMM-urilor în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) urmărește să ofere finanțare pentru a sprijini inițiativele care abordează acest decalaj. Cele 26 de planuri care au fost aprobate până în prezent conțin măsuri în valoare de 24 miliarde EUR pentru a sprijini digitalizarea întreprinderilor, alte 18 miliarde EUR sprijinind C &Dși implementarea capacităților digitale. Unele state membre au alocat resurse semnificative prin intermediul planurilor lor de redresare și reziliență (PNRR) digitalizării întreprinderilor.

O examinare a planurilor de redresare și reziliență din 6 state membre evidențiază mai multe exemple de bune practici, printre care: