De peste un deceniu, Cadrul competențelor digitale pentru cetățeni (DigComp) a oferit o înțelegere comună, în întreaga UE și în afara acesteia, a ceea ce reprezintă competența digitală și, prin urmare, a oferit o bază pentru definirea politicii în materie de competențe digitale. Există deja un grad ridicat de conștientizare cu privire la DigComp ca un cadru la nivelul UE pentru dezvoltarea și măsurarea competențelor digitale.

De la adoptarea sa, DigComp a oferit o bază solidă din punct de vedere științific și neutră din punct de vedere tehnologic pentru o înțelegere comună a competențelor digitale și pentru elaborarea politicilor. Cu toate acestea, lucrurile evoluează rapid în sfera digitală și s-au înregistrat multe de la ultima actualizare a cadrului, în 2017. Mai precis, tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată, robotizarea, internetul obiectelor, datele sau noi fenomene, cum ar fi informarea greșită și dezinformarea, au condus la cerințe noi și sporite de alfabetizare digitală din partea cetățenilor. De asemenea, există o nevoie tot mai mare de a aborda aspectele ecologice și de durabilitate ale interacțiunii cu tehnologiile digitale. Prin urmare, prezenta actualizare ține seama de cunoștințele, aptitudinile și atitudinile de care au nevoie cetățenii în fața acestor evoluții.

Această versiune din 2.2 conține două părți principale:

1. cadrul DigComp 2.2 integrat oferă peste 250 de exemple noi de cunoștințe, competențe și atitudini care îi ajută pe cetățeni să se implice cu încredere, în mod critic și în siguranță cu tehnologiile digitale, precum și cu cele noi și emergente, cum ar fi sistemele bazate pe inteligența artificială (IA). Cadrul este, de asemenea, pus la dispoziție în conformitate cu orientările privind accesibilitatea digitală, întrucât crearea de resurse digitale accesibile este în prezent o prioritate importantă.

2.  A doua parte a publicației oferă un instantaneu al materialului de referință existent pentru DigComp care consolidează publicațiile și referințele publicate anterior.