Programele de masterat în domeniul inteligenței artificiale – o analiză a elementelor constitutive ale programei este un raport din 2021 al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, care urmărește să identifice elementele esențiale ale unui program de masterat în domeniul IA prin analizarea diferitelor programe deja existente în Europa. Raportul analizează 45 de programe postuniversitare legate de IA din 13 universități din 11 state membre ale UE (Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia din UE) și alte 2 țări (Elveția și Regatul Unit). Analiza a luat, de asemenea, în considerare programa de bază în domeniul științei datelor legate de IA, ca parte strâns legată și relevantă a informaticii și a informaticii.

Raportul identifică principalele teme și competențe din disciplinele legate de IA și stabilește o legătură între principalele elemente constitutive ale programului IA și domeniile cunoașterii (fundamentale, de bază, generice și utilizate). Aceste domenii de cunoaștere sunt apoi dezvoltate în unități și teme de cunoaștere care vor orienta analiza. Printre constatări se numără:

O altă constatare observată și analizată în detaliu în raport este lipsa de aliniere a studiilor tehnice și a competențelor TIC necesare pentru studierea IA. Citiți mai multe despre raportul de mai jos.