Tranziția către o economie și o societate verzi – și mai digitale – va uza piața forței de muncă și va crea noi nevoi în materie de competențe în toate sectoarele și profesiile. Europa va trebui să investească în perfecționarea și recalificarea forței sale de muncă.

În acest context, educația și formarea profesională (EFP) vor juca un rol important. De exemplu, uceniciile, fiind strâns legate de piața forței de muncă, se pot adapta rapid, atenuând blocajele pe termen scurt și asigurând capacitatea de inserție profesională pe termen lung a lucrătorilor.

În nota sa de informare, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) oferă o imagine de ansamblu a rolului pe care EFP îl joacă în tranziția verde și digitală, inclusiv un set de exemple practice, și analizează în mod specific competențele necesare pentru tranziție, precum și importanța ucenicilor.