Prezentul raport prezintă o analiză a educației în materie de securitate cibernetică realizată de proiectul REWIRE, Alianța pentru competențe în materie de securitate cibernetică, finanțată în cadrul programului Erasmus + al Comisiei Europene.

În prezentul raport, REWIRE oferă o analiză politică, economică, socială, tehnologică, juridică și de mediu a lacunelor în materie de competențe și a necorelării competențelor care afectează educația în materie de securitate cibernetică. Este o abordare sistemică care oferă o metodă de înțelegere a diferitelor deficiențe și provocări din diferite perspective.

Industria europeană a securității cibernetice se confruntă cu o serie de provocări, printre care:

  1. Infrastructură insuficientă (echipamente și competențe).
  2. Incapacitatea de a atrage mai mulți studenți pentru a studia în domeniul securității cibernetice și de a crea absolvenți cu „cunoștințele și competențele adecvate în materie de securitate cibernetică”.
  3. Este dificil pentru instituțiile de educație și formare să se adapteze la schimbări și să răspundă la acestea în timp util.

Deficitul de lucrători calificați are un impact direct asupra pieței forței de muncă din domeniul securității cibernetice. Prin urmare, această analiză va servi drept bază pentru elaborarea unei strategii privind competențele în materie de securitate cibernetică pentru Europa.