Prezentul raport al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) oferă un cadru pentru competențe într-o lume în schimbare, în care noile tehnologii, globalizarea, schimbările demografice, mediul și schimbările climatice afectează viitorul muncii și al vieții. În plus, pandemia de COVID-19 și criza au accelerat în mod excepțional tranziția către un loc de muncă și o societate digitalizate, dar au exacerbat inegalitățile existente și lacunele în materie de competențe.

Pentru a anticipa nevoile în materie de competențe ale viitoarelor locuri de muncă, OIM se axează pe dobândirea de aptitudini, competențe și calificări pentru toți prin învățarea pe tot parcursul vieții, asigurându-se că sistemele de educație și formare sunt adaptate la nevoile pieței forței de muncă și pot ajuta lucrătorii să utilizeze în mod optim oportunitățile disponibile pentru o muncă decentă. Prin urmare, OIM acordă o atenție deosebită nevoilor în materie de competențe ale grupurilor vulnerabile.

Întrucât, în prezent, nu există niciun cadru pentru a aborda impactul factorilor mondiali ai schimbării și al pandemiei asupra competențelor de bază, OIM introduce terminologia, taxonomia și definițiile competențelor de bază pentru viață și muncă în prezentul raport. Cele patru categorii de competențe includ competențe sociale și emoționale, competențe cognitive și metacognitive, competențe digitale de bază și competențe de bază pentru locuri de muncă verzi.