Prezentul raport, publicat în 2021 de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, prezintă principalele constatări și concluzii ale Conferinței „Știința în serviciul politicii” „Ce viitor pentru robotica europeană?”, care a avut loc online la 27-29 ianuarie 2021.

Scopul conferinței a fost de a discuta impactul tehnic, economic și social al roboticii și de a identifica principalele provocări politice care trebuie abordate pe termen scurt și lung, inclusiv în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19 și al redresării.

Raportul prezintă rezultatele grupurilor de dezbatere și ale dezbaterilor din cadrul conferinței și se axează pe următoarele aspecte:

Principalele concluzii și partea principală a raportului oferă recomandări factorilor de decizie, în special pentru a se asigura că „nimeni nu este lăsat în urmă”, prin punerea în aplicare a unor inițiative și prin investiții în învățarea pe tot parcursul vieții, în infrastructura digitală și în diferite metodologii de interacțiune între oameni și roboți.