Acest studiu comandat de Comisia CULT a Parlamentului European Departamentului tematic pentru politici structurale și de coeziune (Direcția Generală Politici Interne) oferă o analiză aprofundată a temelor presante pentru educatorii și factorii de decizie europeni în secolul 21: mobilitatea cursanților, educația civică și rolul învățării digitale și virtuale. Oportunitățile sporite pentru toți tinerii de a se implica în programe de mobilitate vor genera beneficii în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională, reducerea inegalităților sociale și un număr mai mare de cetățeni europeni mai deschiși, responsabili și mai conștienți de mediu.