Acest studiu realizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene analizează modul în care tranziția verde și cea digitală pot avea succes.

Atât tranziția verde, cât și cea digitală sunt prioritățile politice ale Comisiei Europene care ne vor modela viitorul pe termen lung. Deși aceste două tranziții duble, și anume „dublă”, se pot consolida reciproc în multe domenii, ele nu sunt aliniate în mod automat. De exemplu, tehnologiile digitale au o amprentă de mediu semnificativă care contravine obiectivelor tranziției verzi. Prin urmare, o abordare proactivă și integratoare a gestionării dublei tranziții este importantă pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a acesteia.

Scopul acestui studiu este de a analiza modul în care Uniunea Europeană se poate asigura că aceste două tranziții se consolidează reciproc. Studiul se axează pe cele cinci sectoare cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră:

(1) agricultură;

(2) clădiri și construcții;

(3) energie;

Industriile mari consumatoare de energie; și

Transporturile și mobilitatea.

Pe baza acestei analize, raportul prezintă cerințe esențiale pentru succesul tranziției verzi și al celei digitale ale Uniunii Europene.