Acest raport de analiză a nevoilor pentru 2021 a fost elaborat de ESSA, Alianța europeană a competențelor în materie de software, și clarifică nevoile actuale și viitoare ale competențelor informatice și ale profesioniștilor din Europa.

Concluziile se bazează pe un studiu privind locurile de muncă vacante, cercetările disponibile privind competențele informatice, programele de educație și formare, rapoartele privind piața forței de muncă și bazele de date. De asemenea, Curtea a colectat contribuții din partea experților cu privire la așteptările acestora cu privire la viitoarele roluri, competențe și servicii de software.

Banner pentru proiectul ESSA. Textul: ESSA, promovarea creșterii și a capacității de inovare a sectorului războiului moale din Europa

Acestea sunt câteva dintre principalele constatări pe care le puteți citi în raport:

Citiți mai multe informații și date despre setul de competențe pe tot parcursul raportului pentru a fi un profesionist în domeniul software-ului!