Acest ghid metodologic este o resursă menită să ajute țările să pregătească un Plan de acțiune privind competențele digitale pentru învățământul superior și învățământul profesional tehnic (TVET), care se axează pe dezvoltarea rapidă a competențelor digitale în rândul tinerilor prin strategii coordonate pe mai multe fronturi.

Planul de acțiune privind competențele digitale pentru fiecare țară stabilește obiective pentru o perioadă de până la zece ani, cu obiective măsurabile, și stabilește strategii, activități, costuri și un plan detaliat de punere în aplicare pentru o perioadă de cinci ani în vederea atingerii acestor obiective. Elaborarea unui plan privind costurile va ajuta țările să stabilească priorități cu privire la modul de formare a tinerilor în domeniul competențelor digitale, în conformitate cu cererea actuală și cu cea viitoare preconizată. Planul ar oferi, de asemenea, țărilor o foaie de parcurs pentru a-și atinge obiectivele și le-ar permite să identifice resursele necesare.

Deși accentul se pune pe dezvoltarea competențelor digitale la nivel secundar și avansat pentru studenții din învățământul superior și din învățământul și formarea profesională, abordarea sa poate fi, de asemenea, adaptată la educația școlară.