Este necesară o strategie cuprinzătoare în materie de competențe și educație pentru a transpune în realitate viziunea unui ecosistem european puternic de date al Cloudului pentru știința deschisă (EOSC). Competențele și formarea sunt esențiale pentru integrarea practicilor FAIR și a celor ale științei deschise pentru a stimula inovarea care, în cele din urmă, aduce beneficii societale.

Cu toate acestea, există provocări semnificative în ceea ce privește crearea și menținerea forței de muncă cu competențe digitale necesare pentru a asigura realizarea viziunii Cloudului european pentru știința deschisă și pentru a garanta că Europa își menține poziția de lider în domeniul științei deschise. Pentru a realiza viziunea unui ecosistem de cercetare puternic, având în centru date și software, Cloudul european pentru știința deschisă joacă un rol important în asigurarea recunoașterii profesioniștilor cu competențe digitale, în diseminarea oportunităților FAIR și a competențelor științifice deschise, în facilitarea accesului la resursele educaționale și educaționale relevante și îninfluențarea agendelor strategice la nivel național și european.

Acest raport al experților independenți se bazează pe activitatea Grupului operativ pentru competențe și formare al Comitetului executiv al EOSC.