Factorii de decizie de la nivelul UE, de la nivel național și regional trebuie să colaboreze în mod eficace cu toate părțile interesate relevante (industrie, parteneri sociali, furnizori de educație și formare, cercetători etc.) pentru a înzestra Europa cu competențele necesare pentru viitor până în 2030. În acest scop, Europa a stabilit obiective ambițioase în Agenda pentru competențe în Europa, în deceniul digital și în Strategia industrială a UE, oferind o finanțare fără precedent pentru atingerea acestor obiective, în special prin intermediul cadrului financiar multianual și al NextGenerationEU.

Perfecționarea și recalificarea forței de muncă reprezintă o chestiune de importanță fundamentală, care a fost foarte amenințată din cauza schimbărilor societale și tehnologice. Pandemia de COVID-19 a făcut ca ea să fie foarte vizibilă. Oamenii trebuie să fie pregătiți să își îmbunătățească viața și să își dezvolte competențele în era digitală și verde.

Pentru a atinge obiectivele de mai sus, Europa va trebui probabil să formuleze și să pună în aplicare viziuni și strategii convingătoare, inovatoare și pe termen lung ale statelor membre ale UE.

Prezentul raport al Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii prezintă zece acțiuni recomandate în patru dimensiuni: influența politică, cererea, oferta și corelarea pentru a sprijini perfecționarea și recalificarea ca mijloc de consolidare a bunăstării sociale și economice.