Acest studiu comparativ al UE privind educația, realizat în perioada de 12 luni cuprinsă între septembrie 2020 și septembrie 2021, a urmărit să evalueze rolul real și potențial al tehnologiilor digitale în promovarea accesului, calității și echității în întreaga Europă, precum și rolul acestora în completarea și consolidarea formelor tradiționale de predare și învățare.

Principalele constatări: