Recent, specialiștii din diverse discipline au ridicat preocupări de ordin etic, juridic și social cu privire la noțiunea de intervenție umană, control și supraveghere a sistemelor de inteligență artificială (IA).

Pentru a capacita utilizatorii în procesele de comunicare mediate de IA, acest articol introduce conceptul de agenție umană activă și de ce sunt necesare exemple de contestabilitate și mecanisme reparatorii pentru a consolida implicarea umană activă.

Documentul susține că politica în domeniul IA ar trebui să introducă drepturi pentru ca utilizatorii să conteste sau să rectifice rapid o decizie bazată pe IA. Acest drept ar capacita autonomia individuală și ar consolida drepturile fundamentale în era digitală. Concluzia identifică căi pentru viitoarele cercetări teoretice și empirice privind intervenția umană activă în vremuri de IA omniprezentă.