„Crearea celei mai bune forțe de muncă în domeniul IT pentru a asigura transformarea digitală a Europei. Apel la acțiune pentru cadrele didactice, angajatori și factorii de decizie” este un manual ușor de utilizat elaborat de IT Professionalism Europe.

Prezentul document explică mai întâi semnificația și distincția dintre „profesioniști IT”, „standarde IT profesionale” și „experiență profesională în domeniul IT”. Apoi analizează recomandările și acțiunile specifice care trebuie întreprinse de diferiți actori (angajatori, factori de decizie de la nivel național și european, precum și educatori) pentru a promova profesionalismul în domeniul IT.