Definițiile autonomiei și suveranității variază în funcție de interlocutori și de țări, deoarece au interese, nevoi și înțelegeri diferite ale conceptelor. Metodologia propusă aici ia în considerare diverse puncte de vedere, permițând identificarea unor astfel de priorități, pornind de la identificarea aspectelor digitale strategice și apoi trecând la examinarea provocărilor în materie de securitate cibernetică legate de acestea și a soluțiilor strategice necesare.

Analiza a permis, de asemenea, să se recunoască modul în care anumite subiecte, cum ar fi internetul obiectelor, IA, criptarea, microprocesoarele sau educația și formarea sunt și vor rămâne strategice în prezent și în viitor.

Acest studiu a identificat cinci obiective principale legate de provocările specifice care au condus la conturarea a zece recomandări principale care ar putea constitui baza pentru un program emblematic public și privat european privind suveranitatea și autonomia în materie de securitate cibernetică europeană (ECYSA), combinând interesele sectorului privat cu cele ale sectorului public.