Studiul „ Deceniul digital și autonomia Europei” urmărește să elaboreze un aviz alunui expert independent și să evalueze obiectivele pentru 2030 stabilite de Busola pentru dimensiunea digitală și de strategia digitală globală a Comisiei. Documentul a fost furnizat de Departamentul tematic pentru politici economice, științifice și privind calitatea vieții la cererea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE).

Printre elementele-cheie legate de competențele digitale se numără opinia potrivit căreia obiectivele Busolei pentru deceniul digital 2030 sunt prea ambițioase, și anume 80 % din populație cu competențe digitale de bază, dacă nu se iau inițiative mai puternice. În plus, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, există, de asemenea, riscul de a adânci decalajul dintre bărbații și femeile angajate ca specialiști TIC în următorii ani.

În ceea ce privește transformarea digitală a întreprinderilor, obiectivul pentru IMM-urile cu un nivel de bază de intensitate digitală este ambițios, dar ar putea avea un impact major, întrucât economia europeană este dominată de IMM-uri. Raportul afirmă că există încă un decalaj semnificativ în ceea ce privește intensitatea digitală între IMM-uri și întreprinderile mari, citând date din 2019, unde doar 20 % dintre întreprinderi au oferit angajaților formare în domeniul competențelor digitale, dintre care 68 % erau întreprinderi mari și doar 15 % dintre IMM-uri.

Studiul analizează, de asemenea, importanța competențelor digitale pentru ca cetățenii să participe în societate și în instituții, precum și competențele necesare pentru accesul și succesul pe piața forței de muncă și subliniază măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea tuturor obiectivelor în materie de competențe digitale, ținând seama de măsurile în curs de punere în aplicare.