Industria prelucrătoare este de neclintit în ceea ce privește avansarea economiei. Potrivit Asociației Naționale a Producătorilor (Nami), producătorii din Statele Unite au reprezentat 11,39 % din producția totală a economiei în 2018. În plus, unitățile de producție din întreaga țară au generat o producție de produse de peste 2 334.60 miliarde USD pentru o gamă largă de industrii și consumatori. Cu toate acestea, locurile de muncă rămân neocupate.

Locurile demuncă rămân neocupate, deoarece există o lipsă de lucrători calificați. Această problemă, cunoscută sub numele de lipsa competențelor de producție, se referă la o piață a forței de muncă care nu poate găsi lucrători cu competențe, cunoștințe sau expertiză manuale, operaționale și foarte tehnice pentru a ocupa posturi deschise.

Lipsa competențelor de producție nu este doar marmură în cadrul sectorului. În schimb, este o realitate cu care se confruntă în prezent mulți producători. Posturile sunt mai deschise decât cele care sunt pregătite să le ocupe.

Acest articol scurt urmărește să definească o lacună în ceea ce privește competențele de producție, cu un exemplu concret, definește profilul locurilor de muncă din industria prelucrătoare și competențele necesare în mediul actual, precum și modul de eliminare a lacunelor în materie de competențe.