OCDE a publicat acest document de politică intitulat „Digitalizarea IMM-urilor pentru a fi mai bine” – Digital pentru IMM-uri (D4SME), care urmărește să îmbunătățească înțelegerea modului în care IMM-urile au răspuns la pandemia de COVID-19 și a modului în care acestea s-au adaptat la noua lor situație și a modului în care diferite elemente ale ecosistemelor lor contribuie la transformarea lor digitală.

Prima parte a documentului descrie transformarea digitală a IMM-urilor, oferind o imagine de ansamblu a principalelor tendințe în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor digitale de către IMM-urile din țările OCDE. A doua parte a documentului se axează pe unele dintre principalele tendințe generate de criza provocată de pandemia de COVID-19. A treia secțiune analizează practicile internaționale în politicile de digitalizare a IMM-urilor și prezintă primele dovezi din pachetele de „urgență” și „redresare” lansate de guvernele OCDE în lupta împotriva crizei.

Lipsa competențelor digitale este o provocare cu care se confruntă majoritatea IMM-urilor și devine în mod clar un obstacol esențial în calea digitalizării. Posibilitatea ca IMM-urile să externalizeze și să acceseze competențele digitale relevante și formarea în cadrul comunităților și ecosistemelor lor locale poate contribui la eliminarea acestui decalaj în materie de competențe digitale. Multe IMM-uri nu au nevoie de competențe digitale avansate; cu toate acestea, ele trebuie să investească în capacități interne pentru a înțelege tehnologiile emergente și beneficiile pe care le pot aduce întreprinderilor lor. Pachetele de redresare post-COVID-19 din țările OCDE au pus, de asemenea, un accent puternic pe competențele digitale, perfecționare și recalificare.