Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale creează noi oportunități și provocări pentru noi toți. Digitalizarea schimbă natura profesiei și competențele necesare în diferite activități economice. Noile roluri și forme de organizare a muncii impun noi cerințe asupra practicilor de resurse umane ale întreprinderilor, afectând gestionarea talentelor și practicile de dezvoltare a personalului din toate firmele.

Prezentul ghid a fost elaborat pentru a prezenta o abordare strategică a digitalizării sistemelor și competențelor naționale de educație și formare profesională. Acesta prezintă un cadru pentru digitalizare la nivel de sistem, oferă o imagine de ansamblu a principalelor provocări legate de digitalizare în toate aspectele dezvoltării competențelor, oferă o introducere utilă a cadrelor și instrumentelor esențiale care sprijină digitalizarea și oferă o serie de exemple concrete de inițiative naționale din întreaga lume.