Utilizând conceptul de orașe inteligente și verzi, recentul document de politică al Cedefop analizează modul în care EFP poate ajuta orașele să devină mai inteligente și mai verzi, facilitând astfel Pactul verde european, strategia de creștere a UE și răspunsul în materie de politici la provocările legate de schimbările climatice și de degradarea mediului.

Pactul verde european oferă baza pentru ca UE să devină o economie competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii nete de gaze cu efect de seră egale cu zero până în 2050, asigurând în același timp o tranziție justă pentru toți.

Scenariul Cedefop privind previziunile în materie de competențe, care a analizat implicațiile Pactului verde european pentru 2030 în ceea ce privește educația și formarea profesională și competențele, arată că crearea de competențe – atât inițiale, cât și pe parcursul vieții profesionale – va fi esențială pentru ocuparea locurilor de muncă nou create și pentru tranziția lucrătorilor către sectoare și ocupații mai ecologice.