Utilizând conceptul de oraș inteligent și verde (SGC), această sinteză politică recentă a Cedefop analizează modul în care educația și formarea profesională (EFP) pot ajuta orașele să devină mai inteligente și mai verzi, facilitând astfel Pactul verde european, strategia de creștere a UE și răspunsul în materie de politici la provocările legate de schimbările climatice și de degradarea mediului.

Pactul verde european pune bazele pentru ca UE să devină o economie competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii nete de gaze cu efect de seră egale cu zero până în 2050, asigurând în același timp o tranziție justă pentru toți.

Un scenariu Cedefop de previzionare a competențelor, care a analizat implicațiile Pactului verde european până în 2030 din perspectiva EFP și a competențelor, arată că formarea competențelor – atât la început, cât și pe parcursul vieții profesionale – va fi esențială pentru ocuparea locurilor de muncă suplimentare create și pentru a permite lucrătorilor să treacă la sectoare și ocupații mai ecologice.