EIT Digital „Viitorul educației pentru competențe digitale” face parte din seria EIT Digital Makers &Shapers.

În acest nou raport, EIT Digital evaluează în special aspectele legate de competențele digitale și de specializarea digitală, ținând seama de oferta mai largă de educație și formare prezentată atât de sectorul public, cât și de cel privat, identificând principalele lacune și bazându-se pe scenarii viitoare.

După analizarea principalelor tendințe ale ofertei publice și private de formare, raportul identifică patru deficiențe principale:

Potrivit EIT Digital, aceste lacune principale pot conduce la patru scenarii extreme bazate pe evoluții viitoare diferite în ceea ce privește oferta de competențe digitale generale și specializate, atât în sectorul public, cât și în cel privat: „Selectivitate digitală”, „plenitudine digitală”, „dezvoltare digitală” și „privare digitală”.

3 recomandări pentru îmbunătățirea educației în materie de competențe digitale

Pe baza scenariilor prospective, raportul conține trei recomandări care pot contribui la avansarea în cel mai bun scenariu „plenitudine digitală”:

1. Întregul sistem european de învățământ public de la toate nivelurile trebuie să modernizeze urgent programele de educație digitală, în mare parte învechite.

2. Inițiativele private dispersate în domeniul educației digitale ar trebui să se îndrepte către o ofertă globală complementară, mai amplă și mai bine coordonată de inițiative în materie de competențe digitale.

3. Pentru a îmbunătăți calitatea, eficiența și eficacitatea generală, inițiativele, rețelele și ecosistemele paneuropene în materie de competențe digitale trebuie să fie mai bine coordonate.

O analiză completă poate fi găsită pe site-ul digital al EIT.