În ultimii ani, tehnologiile de ceață și de vârf au apărut rapid în domeniul telecomunicațiilor, odată cu integrarea lor rapidă în domeniul 5G. Mai multe evoluții la nivel național, european și internațional au condus la o imagine mai clară a infrastructurii 5G și a efectului său de pârghie asupra evoluțiilor de ceață și de vârf la diferite niveluri. Specificațiile de securitate pentru ceață și margine au fost detaliate de diferite organisme de standardizare din diferite sectoare și au fost aplicate unor puncte verticale diferite. În plus, la nivelul UE, au fost elaborate diferite proiecte-pilot eterogene verticale și eterogene, precum și diferite scheme de extindere a tehnologiei 5G, în pregătirea unor eventuale cereri adresate ENISA, emise în viitor de Grupul pentru certificarea securității cibernetice al Comisiei Europene.

Obiectivul prezentului raport este de a evidenția diferitele aspecte de securitate ale tehnicii de calcul de ceață și de calcul la margine în domeniul 5G. Aceasta include riscurile tehnice și, prin urmare, încrederea și reziliența ecosistemului telco.

Grup țintă

Aceste informații pot fi utile unei varietăți de grupuri-țintă, și anume următoarele.

Structură

Prezentul raport prezintă rezultatele activității de evaluare a vulnerabilității și a amenințărilor
desfășurate după cum urmează: