Raportul tehnic al JRC „Dezvoltarea cotei de piață a roboticii pe piața UE: Date și metodologie” este publicată de Comisia Europeană în contextul AI Watch, lansată de Comisia Europeană în decembrie 2018.

Ai Watch monitorizează capacitatea industrială, tehnologică și de cercetare a Uniunii Europene în domeniul inteligenței artificiale; Inițiative de politică în domeniul inteligenței artificiale în statele membre; implementarea și dezvoltarea tehnologică a inteligenței artificiale; și impactul IA. Ai Watch se axează pe Europa într-un mediu global. În cadrul AI Watch, Comisia lucrează în coordonare cu statele membre. Rezultatele și analizele AI Watch sunt publicate pe portalul AI Watch.

Ia a devenit un domeniu de importanță strategică, deoarece are potențialul de a deveni un factor-cheie al dezvoltării economice. Ia are, de asemenea, o gamă largă de consecințe sociale posibile. Ca parte a Strategiei sale privind piața unică digitală, Comisia Europeană a prezentat, în aprilie 2018, o strategie europeană privind inteligența artificială în comunicarea sa intitulată „Inteligența artificială pentru Europa”.

Raportul se axează pe evoluțiile din domeniul inteligenței artificiale și al roboticii și pe cererea de competențe de care europenii vor avea nevoie pentru a lucra cu robotica și automatizarea. Tehnologii precum inteligența artificială și robotica au schimbat cererea de competențe. Pe măsură ce aceste tehnologii se dezvoltă și se schimbă, forța de muncă trebuie să își schimbe natura pentru a ține pasul cu cerințele tehnologiei aflate în evoluție.