Pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a ajuta IMM-urile să fie mai bine protejate, un grup de standarde pentru întreprinderile mici (SBS) și experți DIGITAL pentru IMM-uri au elaborat un ghid SBS privind punerea în aplicare a controalelor de securitate. Experții au selectat 16 din 114 controale care trebuie să asigure o protecție esențială pentru un IMM și să asigure conformitatea cu RGPD.

Controalele acoperă patru categorii principale:

Pe lângă sensibilizarea cu privire la securitatea cibernetică, prezentul ghid de punere în aplicare urmărește să contribuie la eforturile în curs de îmbunătățire a intensității digitale a IMM-urilor.

IMM-urile din domeniul securității cibernetice pot utiliza acest ghid pentru a adapta soluțiile pentru IMM-urile care nu sunt legate de TIC și pentru a-și consolida cerințele de securitate, actualizându-și în același timp nivelul capacităților digitale.