Ia nu este o tehnologie a viitorului, ci o tehnologie a prezentului. Având în vedere aplicarea sa pe scară largă în toate sectoarele și capacitatea sa ridicată de impact, creștere și contribuție la îmbunătățirea competitivității, IA este una dintre tehnologiile cu cel mai mare potențial de transformare în toate domeniile de activitate productivă. Dar nu numai că IA oferă oportunități semnificative în abordarea și depășirea provocărilor sociale presante și în crearea de noi valori și posibilități pentru toți, nu numai pentru economie. Prin urmare, strategia națională privind IA stabilește o direcție la nivel înalt, astfel încât suntem cel mai în măsură să valorificăm IA ca forță pozitivă pentru transformare.

Această strategie stă la baza a trei principii de bază pentru a valorifica în mod optim oportunitățile oferite de IA:

Prin aceste principii directoare, Irlanda dorește să se situeze la frontiera unei implementări a IA centrate pe oameni, etice și responsabile.