Ia și educația: Orientări pentru factorii dedecizie politică” este elaborat de UNESCO în cadrul punerii în aplicare a Consensului de la Beijing, care vizează promovarea factorilor de decizie în domeniul educației pregătiți pentru IA. Scopul său este de a genera o înțelegere comună a oportunităților oferite de IA pentru educație, precum și a implicațiilor sale pentru competențele esențiale impuse de era IA.

Se preconizează că IA în educație va fi în valoare de 6 miliarde USD până în 2024 și are potențialul de a aborda unele dintre cele mai mari provocări actuale din domeniul educației, de a inova practicile de predare și învățare și, în cele din urmă, de a accelera progresele către ODD 4 al Organizației Națiunilor Unite. Totuși, aceste evoluții tehnologice rapide generează în mod inevitabil riscuri și provocări multiple, care au depășit până în prezent dezbaterile politice și cadrele de reglementare.

Factorii de decizie politică și cadrele didactice au pătruns pe un teritoriu nestabilit, ceea ce ridică întrebări fundamentale cu privire la modul în care viitorul învățării va interacționa cu IA. Ideea de bază este că implementarea și utilizarea IA în educație trebuie să fie ghidate de principiile de bază ale incluziunii și echității. Pentru ca acest lucru să se întâmple, politicile trebuie să promoveze accesul echitabil și incluziv la IA și utilizarea IA ca bun public, cu accent pe capacitarea fetelor și femeilor și a grupurilor socioeconomice defavorizate. Utilizarea tot mai frecventă a noilor tehnologii IA în educație va aduce beneficii întregii umanități numai dacă – prin concepție – aceasta consolidează abordările pedagogice centrate pe factorul uman și respectă normele și standardele etice. Ia ar trebui să fie orientată către îmbunătățirea învățării pentru fiecare elev, capacitarea cadrelor didactice și consolidarea sistemelor de gestionare a învățării. În plus, pregătirea elevilor și a tuturor cetățenilor pentru a trăi și lucra în condiții de siguranță și eficacitate cu IA reprezintă o provocare comună la nivel mondial. Viitoarele sisteme de învățare și formare trebuie să înzestreze toate persoanele cu competențe de bază în domeniul IA, inclusiv înțelegerea modului în care IA colectează și poate manipula datele, precum și competențe pentru a asigura siguranța și protecția datelor cu caracter personal. În cele din urmă, IA, prin natura sa, depășește sectoarele, iar planificarea unor politici eficace în domeniul IA și al educației necesită consultarea și colaborarea cu părțile interesate din toate disciplinele și sectoarele.

Această publicație oferă factorilor de decizie orientări cu privire la cele mai bune modalități de a valorifica oportunitățile și de a aborda riscurile, pe care le prezintă legătura tot mai mare dintre IA și educație. Începe cu elementele esențiale ale IA: definiții, tehnici și tehnologii. Aceasta continuă cu o analiză detaliată a tendințelor și implicațiilor emergente ale IA pentru predare și învățare, inclusiv a modului în care putem asigura utilizarea etică, incluzivă și echitabilă a IA în educație, a modului în care educația poate pregăti oamenii să trăiască și să lucreze cu IA, precum și a modului în care IA poate fi aplicată pentru a îmbunătăți educația. În cele din urmă, comunicarea introduce provocările legate de valorificarea IA pentru a realiza ODD 4 și oferă factorilor de decizie recomandări concrete, care pot fi puse în practică, pentru ca aceștia să planifice politici și programe în contexte locale.