Studiul analizează tendințele recente în ceea ce privește munca la distanță, impactul acesteia asupra lucrătorilor, angajatorilor și societății, precum și provocările cu care se confruntă procesul de elaborare a politicilor. Acesta oferă o imagine de ansamblu a principalelor măsuri legislative și de politică luate la nivelul UE și la nivel național pentru a identifica posibile acțiuni de politică la nivelul UE. Studiul se bazează pe o analiză amplă a literaturii de specialitate, pe un sondaj online, pe interviuri cu reprezentanți ai părților interesate de la nivel european și național și pe cinci studii de caz din țările UE: Finlanda, Germania, Irlanda, Italia și România.