Factorii de decizie de la nivelul UE, de la nivel național și regional trebuie să colaboreze eficient cu toate părțile interesate relevante (industrie, parteneri sociali, furnizori de educație și formare, cercetători etc.) pentru a înzestra Europa cu competențele necesare pentru viitor până în 2030. Europa a stabilit obiective ambițioase în acest sens în Agenda pentru competențe în Europa, în deceniul digital și în Strategia industrială a UE, punând la dispoziție o finanțare fără precedent pentru atingerea acestor obiective, în special prin intermediul cadrului financiar multianual și al NextGenerationEU.

Perfecționarea și recalificarea forței de muncă este un subiect de importanță crucială, care se profilează la scară largă din cauza schimbărilor societale și tehnologice. Pandemia de COVID-19 a devenit extrem de vizibilă recent. Oamenii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-și îmbunătăți viața și competențele în era digitală și verde.

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, Europa va trebui probabil să realizeze atât formularea, cât și punerea în aplicare a unor viziuni și strategii naționale convingătoare, inovatoare și pe termen lung ale statelor membre ale UE.

Prezentul raport al Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii prezintă zece acțiuni recomandate în patru dimensiuni: influența politică, cererea, oferta și corelarea pentru a promova perfecționarea și recalificarea ca mijloc de creștere a bunăstării sociale și economice.